Najwyższa (24h):


Najniższa (24h):


Wolumen (24h):

Bitcoin Gold (BTG)

Bitcoin Gold był hard-forkiem Bitcoina o otwartym kodzie źródłowym, który miał miejsce 24 października 2017 roku. Podczas gdy hard-fork ma miejsce z wielu powodów, to deklarowanym celem Bitcoin Gold było ponowne zdecentralizowanie bitcoinów. Bitcoin Gold był jednym z największych i najczęściej dyskutowanych forków bitcoin.

Jeden z głównych problemów związanych z bitcoinem, który spowodował rozwój Bitcoin Gold nie był jednak w ogóle związany z kwestią centralnej emisji. Przede wszystkim twórcy Bitcoin Gold wierzyli, że poprzez przyjęcie nowego algorytmu opartego na dowodach pracy dla procesu wydobycia, Bitcoin Gold nie będzie nieproporcjonalnie faworyzować dużych operacji wydobywczych na specjalistycznym sprzęcie.

Na pierwszy rzut oka pomysł ponownego zdecentralizowania bitcoina może wydawać się sprzeczny z intuicją. Podobnie jak wszystkie inne kryptowaluty, Bitcoin jest już zaprojektowany tak, aby był zdecentralizowany; nie jest powiązany z żadnym bankiem centralnym, konkretnym krajem ani organem rządowym. Oprócz celu ponownej decentralizacji bitcoina, twórcy Bitcoin Gold skupili się również na kwestiach dystrybucji, ochrony i przejrzystości.

W dłuższej perspektywie Bitcoin Gold będzie prowadzić badania nad inteligentnymi kontraktami i demokracją w sieci blockchain oraz planuje rozwijać zdecentralizowaną sieć brokerską typu fiat- crypto.

Zgodnie z zapowiedziami główne obszary zainteresowania BTG obejmują interoperacyjność, aplikacje, infrastrukturę i rozwój sieci lighting network. BTG przytacza plany dwukierunkowej współpracy z innymi blockchainami i ekosystemami, wskazując, że most do sieci Phala jest w toku

Śledź nasze najnowsze wiadomości i poznawaj opinie ekspertów

Wszystkie aktualności