Najwyższa (24h):


Najniższa (24h):


Wolumen (24h):

Compound (COMP)

Compound Governance Token (COMP) jest tokenem zarządzania w protokole pożyczkowym Compound Finance opartym na inteligentnych kontraktach w sieci. Ethereum i umożliwia zaciąganie pożyczek kryptowalutowych przy wcześniejszym zdeponowaniu aktywów kryptowalutowych jako zabezpieczenia finansowego. Protokół ma charakter zdecentralizowany, co oznacza, że automatycznie ustala stopy procentowe dla poszczególnych aktywów na podstawie prawa popytu i podaży.

Ponadto token pozwala właścicielowi delegować prawa głosu na wybrany przez siebie adres, portfel, innego użytkownika, aplikację lub eksperta DeFi.Każdy, kto ma min. 1% tokena COMP oddelegowanego na swój adres, może zaproponować działania związane z zarządzaniem. Są to proste lub złożone zestawy działań, takie jak dodanie obsługi nowego składnika aktywów, zmiana współczynnika zabezpieczenia składnika aktywów, zmiana modelu rynkowej stopy procentowej lub zmiana dowolnego innego parametru zmiennej protokołu, które może modyfikować obecny administrator.

Śledź nasze najnowsze wiadomości i poznawaj opinie ekspertów

Wszystkie aktualności